Academische Verpleegkunde symposium | 2 juni 2023

Het doel van dit symposium is het stimuleren van verpleegkundig onderzoek, het verhogen van de onderzoeksvaardigheden van verpleegkundigen en zichtbaarder maken waar verpleegkundigen binnen en buiten het LUMC mee bezig zijn. 

Op 2 juni 2023 wordt het 3e Academische Verpleegkunde symposium georganiseerd. Het symposium richt zich op verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, student mbo- en hbo-verpleegkunde en paramedische disciplines.

Het thema van dit symposium is “Samen bouwen aan de zorg van de toekomst”.

Tijdens dit symposium zullen er twee subthema’s centraal staan: 
– Organisatie van zorg
– Innovatie van de zorg
Door interne en externe sprekers zullen deze onderwerpen worden besproken.

Klik hier voor meer informatie & aanmelden

Oproep voor indienen abstract!

Om deze dag voor iedereen interessant te maken vinden wij het leuk om inspirerende voorbeelden te presenteren. Daarom hebben wij ook jouw bijdrage nodig!
Kan jij laten zien waar je in de patiëntenzorg op het gebied van continuïteit van zorg mee bezig bent? Dan biedt deze dag jou volop de gelegenheid om deze kennis met anderen te delen. Heb jij een verbeterproject of onderzoek uitgevoerd dat raakvlakken heeft met continuïteit van zorg en kwaliteit van zorg? Dan nodigen wij je van harte uit om een abstract in te sturen voor een pitch of posterpresentatie.

Studenten (mbo-v of hbo-v), verpleegkundigen, master (student) en PhD (student) die werkzaam zijn in de zorgpraktijk en/of zorgonderzoek worden van harte uitgenodigd om een abstract in te dienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
• Tijdens je mbo-v of hbo-v opleiding heb je een verbeterproject of praktijkonderzoek uitgevoerd;
• Op je afdeling of in je team heb je gewerkt aan zorgvernieuwing en dat resultaat kun je presenteren;
• Vanuit een onderzoeksvraag ben je betrokken bij het primaire proces van het onderzoek als master (student) of PhD (student).

Een abstract heeft maximaal 350 woorden (lettertype Arial 11), is helder en in correct Nederlands geschreven en volgt de volgende indeling:
– Inleiding
– Onderzoeksvraag/doel
– Methode
– Resultaten
– Conclusie

Een abstract wordt beoordeeld naar inhoud en vorm op basis van de volgende criteria:
1. heeft een duidelijke aanleiding en vraag;
2. is verpleegkundig van aard;
3. heeft een duidelijk doel;
4. heeft een duidelijke methode;
5. heeft een helder beschreven resultaat;
6. draagt bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg;

Insturen
De deadline voor de inzending is maandag 3 april 2023 23:59 uur.
Geef bij het indienen aan of je een pitch of posterpresentatie wil geven. Je kunt via deze link je abstract indienen. 

Beoordeling
De organisatiecommissie zal alle ingezonden abstracts anoniem beoordelen Je ontvangt uiterlijk dinsdag 25 april 2023 reactie of je voor een pitch of posterpresentatie in aanmerking komt. Tijdens de uitgebreide lunchpauze in de foyer van de Burumazaal is er ruimte om de posters te presenteren en bespreken met de aanwezigen. aan 

In 2021 en 2022 de voorgaande Academische Verpleegkunde Symposia plaatsgevonden. Heb je interesse in het verslag? 

Klik hier voor het verslag van het 1e symposium op 24 juni 2021. 
Klik hier voor het verslag van het 2e symposium op 24 juni 2022.  

Heb jij interesse in het bijwonen van het symposium en/of wil je op de hoogte worden gehouden? Vul dan dit formulier in. 

koffie
Netwerken op het symposium
collegezaal def
Er is veel aandacht voor de verschillende presentaties
potserborden def
Posterpresentatie tijdens het symposium