Lopende onderzoeken

In 2020 & 2021 hebben meerdere verpleegkundigen een projectvoorstel ingediend. Zes van deze verpleegkundigen hebben een subsidie gekregen om hun project uit te gaan voeren, dit zijn:

1. Anna uit den Boogaard, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde.
Onderwerp: De bijdrage van het oncogeriatrisch en preoperatief zorgpad door de ogen van de patiënt.
Voortgang: In dit onderzoek zijn 16 patiënten geïnterviewd die deelgenomen hebben aan het oncogeriatrisch en preoperatief zorgpad. Het grootste deel van de analyse zit er op. De rest van de analyse vindt plaats tijdens het schrijven van de resultaten. De verschillende onderdelen van het manuscript moeten een lopend verhaal worden en ik moet de volledige discussie nog schrijven.

2. Esther Nijgh, verpleegkundig specialist op de transplantatieafdeling.
Onderwerp: Waardengedreven zorg evaluatie van magnetisch Blackstar JJ-catheter na niertransplantatie.
Voortgang: In totaal worden van 600 patiënten gegevens uit het patiëntendossier geëxtraheerd. Mijn onderzoek begint nu echt vorm te krijgen, in februari heb ik de laatste hand gelegd aan mijn database en nu kan ik samen met de statisticus gaan analyseren.
Hier ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar! Ik hoop dat er mooie resultaten uit gaan komen. Planning is om in juni klaar te zijn!

3. Noeleen Berkhout, verpleegkundig specialist dialyse.
Onderwerp: The Nephrogeriatric Care Pathway: a nurse led quality of care initiative for optimizing management of older patients with end stage kidney disease.
Voortgang: Momenteel worden de resultaten van de focusgroepen geanalyseerd met betrekking tot hun ervaringen met het nefrogeriatrisch zorgpad. Deze uitkomsten worden in een artikel gepubliceerd en naar verwachting eind december 2022 gereed.

4. Janneke Dekker, postdoc op de Neonatologie.
Onderwerp: Optimaliseren van de oxygenatie van premature kinderen door het fine-tunen van automatische zuurstoftitratie.
Voortgang: Dit onderzoek is begin augustus gestart en in totaal worden 27 patiënten geïncludeerd. Inmiddels zijn 2/3 van de kinderen geïncludeerd. Samen met twee ventilation practitioners in opleiding (Chantal Schmeits & Jacoline vd Plas) en een promovendus (Hylke Salverda) wordt momenteel de data ingevoerd en het analyseplan opgesteld. We hopen rond de zomer de resultaten met jullie te kunnen delen!

5. Albert Simonse, verpleegkundig expert verpleegafdeling Chirurgie.
Onderwerp: Verpleegkundige gedrag bij decubituspreventie.
Voortgang: Afgelopen periode is de enquête decubituspreventie ingevuld door verpleegkundigen van de afdeling VCH1 en VCH2. Hierin is gevraagd naar het protocol, eigen bekwaamheid, attitude. Maar ook mogelijk beïnvloedende factoren vanuit de patiënt, eigen team of de organisatie. Op dit moment worden de resultaten hiervan geanalyseerd. Hierop volgend worden bij een aantal verpleegkundigen verdiepende interviews afgenomen.

6. Jeanne-Marie Nollen, verpleegkundig expert verpleegafdeling Neurochirurgie/Neurologie.
Onderwerp: Patiëntenparticipatie binnen de neurochirurgie: het vereenvoudigen van de soortelijk gewicht bepaling na een hypofyse operatie.
Voortgang: Na het verkrijgen van toestemming van de METC, het inregelen van de studie in HIX en het scholen van verpleegkundigen en artsen is de STEPP-studie op 17 februari 2022 van start gegaan. De eerste drie patiënten van de honderd in totaal zijn geïncludeerd in de studie.  Komende maanden gaan we verder met het includeren van patiënten en het verzamelen van gegevens. We hopen richting het einde van het jaar ver te zijn met de inclusie.

Regelmatig zal er een update over de stand van zaken over de onderzoeken worden geplaatst.