Lopende onderzoeken

In 2020 & 2021 hebben meerdere verpleegkundigen een projectvoorstel ingediend. Zes van deze verpleegkundigen hebben een subsidie gekregen om hun project uit te gaan voeren, dit zijn:

1. Anna uit den Boogaard, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde.
Onderwerp: De bijdrage van het oncogeriatrisch en preoperatief zorgpad door de ogen van de patiënt.
Voortgang: In dit onderzoek zijn 16 patiënten geïnterviewd die deelgenomen hebben aan het oncogeriatrisch en preoperatief zorgpad. Het artikel is gesubmit bij een peer-reviewed tijdschrift.

2. Esther Nijgh, verpleegkundig specialist op de transplantatieafdeling.
Onderwerp: Waardengedreven zorg evaluatie van magnetisch Blackstar JJ-catheter na niertransplantatie.
Voortgang: In totaal werden van 600 patiënten gegevens uit het patiëntendossier geëxtraheerd. Alle gegevens zijn verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd, aan een artikel wordt gewerkt. 

3. Noeleen Berkhout, verpleegkundig specialist dialyse.
Onderwerp: The Nephrogeriatric Care Pathway: a nurse led quality of care initiative for optimizing management of older patients with end stage kidney disease.
Voortgang: Momenteel worden de resultaten van de focusgroepen geanalyseerd met betrekking tot hun ervaringen met het nefrogeriatrisch zorgpad. De resultaten van het artikel zijn geaccepteerd in Journal of Renal Care.

4. Janneke Dekker, postdoc op de Neonatologie.
Onderwerp: Optimaliseren van de oxygenatie van premature kinderen door het fine-tunen van automatische zuurstoftitratie.
Voortgang: Het onderzoek naar het fine-tunen van automatische zuurstoftherapie bij premature kinderen is afgerond, de resultaten worden na de zomer gepresenteerd in Rome op het jENS congres en de publicatie is klaar om gesubmit te worden bij een peer-reviewed tijdschrift.

5. Albert Simonse, verpleegkundig expert verpleegafdeling Chirurgie.
Onderwerp: Verpleegkundige gedrag bij decubituspreventie.
Voortgang: Het onderzoek is afgerond. De resultaten zijn voor het eerst gepresenteerd tijdens het AV-symposium. De komende tijd wordt het onderzoek op de afdeling gepresenteerd en de conclusies en aanbevelingen zullen verder in de praktijk worden uitgewerkt.

6. Jeanne-Marie Nollen, verpleegkundig expert verpleegafdeling Neurochirurgie/Neurologie.
Onderwerp: Patiëntenparticipatie binnen de neurochirurgie: het vereenvoudigen van de soortelijk gewicht bepaling na een hypofyse operatie.
Voortgang: De dataverzameling van de STEPP-studie is nog in volle gang. In het najaar hopen we de eerste data te kunnen analyseren.

Regelmatig zal er een update over de stand van zaken over de onderzoeken worden geplaatst.